🗣 منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا: مردم باید بدانند اگر خالص‌گرا قدرت بیشتری بگیرند، اجازه نفس‌کشیدن هم نمی‌دهند و آب و خاک این کشور را برای خود خواهند خواست.

دیدگاهتان را بنویسید