👆این نمودار تخمینی از موجودی های کلاهک هسته ای دنیا را در سال ٢٠٢٣ نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید