اکنون بررسی‌ها آشکار می‌کند که این باغ با دخالت و نفوذ برخی افراد و مجوز شهرداری تهران در حال تبدیل شدن به یک برج است.

دیدگاهتان را بنویسید