حسن عجمیان، برادر او درباره محمدمهدی‌ کرمی و محمد حسینی فرزندان ایران گفته: «در این پرونده دو نفر آدم بی‌خانواده را اعدام کردند، اما فرد اصل کاری را که دکتر بود، اعدام نکردند.»

او همچنین گفته: «ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم تا مطابق قانون برخوردهای لازم را صورت دهند. ما نمی‌خواهیم رفتار غیرقانونی صورت بگیرد؛ فقط می‌خواهیم این فرد و همسرش مطابق قانون اعدام شوند.»

دیدگاهتان را بنویسید