نخست‌وزیر اسرائیل:
ما به صبر نیاز داریم تا ماموریت نابودی حماس را به پایان برسانیم، ما پیروزی نصفه نیمه نمی‌خواهیم.

🔹 من درباره دوران پس از نابودی حماس هیچ ایده‌ای ندارم، ولی جنگ به کمتر از نابودی آنها پایان نخواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید