🗣 نوری قزلجه نماینده مجلس در اعتراض به قانون تازه تصویب شده در مجلس گفت: با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد و متاسفانه هیچ محدودیتی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید