۱۴ آبان، دانشکده علوم اجتماعی تهران، غلامرضا جمشیدی‌ها، رییس‌ دانشکده پس از ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان و اعتراض بقیه:
«من امروز دوست دارم دعوا کنم، فاحشه‌گری‌ کردید اینجا، برید گمشید، چی می‌گید‌ شما؟ بی‌تربیتا، برید گورتون‌ رو‌گم کنید، همه‌تون‌ رو می‌زنیم‌ ما»

دیدگاهتان را بنویسید