ارتش اسرائیل گفته مسیری را برای عبور آنها مهیا کرده است

دیدگاهتان را بنویسید