نخستین بار در ایران است که خرید نیازهای بسیار ضروری و اولیه نیز به شکل اقساطی ارائه و با این استقبال مواجه می‌شود.

🔹به نظر می‌رسد این اتفاق نشانه‌ای از اوضاع نامطلوب اقتصادی است

دیدگاهتان را بنویسید