از قدرتهای دنیا گروگانهایی داریم که در صورت حمله بما در نیم ساعت آنها را از بین می‌بریم.

دیدگاهتان را بنویسید