وزیر صمت این هفته  پا شده رفته چین و از کارخونه چری بازدید کرده. اما مدیرعامل این شرکت حتی از اتاقش هم بیرون نیومده و یکی از کارمندهاش رو فرستاده استقبال.

◀️ ‏همین شرکت چری دهه ۸۰ التماس می‌کرد که یه خط تولید تو ایران داشته باشه و وزیر صنعت یه بار پاشه بره چین.

دیدگاهتان را بنویسید