به دلیل دخالت نظام سیاسی، اصلا چیزی به نام نظام علمی در کشور وجود ندارد!

🔹 اگر بخواهید در تاریخ مشروطه تحقیق کنید، هیچکس جرات ندارد به این نتیجه برسد که شیخ فضل  الله نوری ، آدم بدی بوده است! در این نظام سیاسی، حتما باید به این نتیجه برسیم که او آدم خوبی بوده است!

🔹 چرا خودروی خوب نمیسازیم؟ چون برای ساخت خودروی خوب کمی دانش مهندسی و خیلی بیشتر دانش‌ علوم انسانی لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید