🔹 منابع فلسطینی گزارش دادند ژنو سوئیس در روزهای گذشته میزبان نشستی محرمانه با مشارکت طرف‌های اروپایی، آمریکایی و فلسطینی بوده است.

🔹 این نشست محرمانه با هدف تعیین سرنوشت آینده نوار غزه برگزار شده است و طرفین به بحث در مورد تمهیدات سیاسی و امنیتی این باریکه در دوره پس از جنگ پرداخته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید