خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که در زندان اوین محبوس است، با انتشار مطلبی در اینستاگرام از اعتصاب غذای وی خبر داده و نوشتند:
پس از یک هفته پیگیری‌های نرگس از زندان و وکلیلش از مراجع قضایی تا امروز دادستان با اعزام او مخالفت کرده و مجوز اعزام صادر نمی‌کند در حالی که نرگس طبق تشخیص و اکوی پزشک معتمد سازمان زندانها از یک هفته پیش اعزام اورژانسی به مرکز قلب و ریه دارد.

نرگس به دو چیز اعتراض دارد و اعتصاب غذا کرده است:
سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسانها.

سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران.

نگران سلامت و وضعیت جسمانی نرگس محمدی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید