او نوشت: «الان خوب يا بد بهشتى يا جهنمى ديگه به اين حجاب اعتقاد ندارم، تنها دليل اينكه حجابم رو كامل برنداشتم مادرمه!»

دیدگاهتان را بنویسید