در ادامه حمله زمینی ارتش اسرائیل به کرانه غزه ، شب گذشته مناطق بیشتری تحت کنترل اسرائیل درآمد.

پیش بینی می شود تا ۲۴ ساعت آینده حمله اصلی به شهر غزه آغاز شود.

دیدگاهتان را بنویسید