اندکی پس از تکذیب وزارت ارشاد،  بهمن بابازاده «خبرنگار حوزه موسیقی» با انتشار تصویری از اتوماسیون اداری و رسمی وزارت ارشاد مدعی شده است که رضا ثقتی، مدیرکل پرحاشیه ارشاد گیلان پست جدید گرفته است!

دیدگاهتان را بنویسید