◀️ عميحاي إلياهو  وزیر افراطی میراث باستانی در دولت اسرائیل گفت: انداختن بمب هسته ای به غزه راه حل ممکن است درباره گروگان ها هم باید بگویم هر جنگی هزینه ای دارد.

🗣 وزیر میراث رژیم صهیونیستی افزود: نوار غزه نباید بر روی زمین بماند و باید روی آن شهرک سازی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید