اعزام نمایندگان به غزه هرگز قرار نیست عملیاتی شود، چون ایران نمی خواهد دخالتی در جنگ کند !!

این اعلام آمادگی نمادین است!!

دیدگاهتان را بنویسید