او با اشاره به اینکه در بند زنان زندان اوین در صورت ورود مرد، زندانیان باید حجاب می‌گذاشتند، گفت: «پس از اعتراضات با ورود مردی تقریبا هیچکس دیگر چادر نپوشید.»

عادل‌خواه با تمجید از نرگس محمدی گفت که محمدی زندان را به «فضای مبارزاتی و اعتراضی فوق‌العاده» تبدیل کرده است؛ او افزود: «محمدی هنگامی که در زندان محبوس است بیشتر شنیده می‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید