🔵دانش آموزان و دانشجویان نگاه به وضعیت فلسطین کنند و قدر جمهوری اسلامی را بدانند!!

🔵حسین ملک‌مکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس خطاب به دانشجویان و دانشگاهیان گفت: در روایت آمده است که وقتی از دو نعمت امنیت و سلامتی برخورداریم باید قدر آن‌ها را بدانیم اما نمی‌دانیم.
“ما نگاه می کنیم اما نتیجه‌ی دیدگاه این آخوند را نمی گیریم !

دیدگاهتان را بنویسید