“ما تحت تاثیر اصلاحاتی هستیم که شما در بحبوحه جنگ برای موجودیت خود انجام می دهید. و شما در حال اصلاح سیستم قضایی، مبارزه با نفوذ الیگارشی ها، مبارزه با پولشویی هستید. من می دانم که شما در جریان هستید. اورسولا فون در لاین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی گفت: اگر این اتفاق بیفتد، من مطمئن هستم که هدف بلندپروازانه اوکراین برای انتقال به مرحله بعدی روند الحاق محقق خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید