پل جانسون وزیر دفاع سوئد گفت: “امروز اوکراین روز نیروهای موشکی و توپخانه را جشن می گیرد. این روز بسیار خوبی است که به طور رسمی اعلام کنیم که اسلحه های توپخانه آرچر سوئدی وعده داده شده اکنون صاحب جدیدی دارند – نیروهای مسلح اوکراین.”

به گفته وی، به لطف ترکیبی از سرعت، دقت و تحرک، “آرچر” به بازگشت سرزمین از دست رفته اوکراین و بازگرداندن آزادی آن کمک خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید