معاون استانداری خوزستان در خصوص تنگی نفس تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه کوثر اهواز بر اثر استنشاق بوی نامطبوع و انتقال این دانش‌آموزان به بیمارستان توضیحاتی ارائه داد و گفت: اتفاقی که روز شنبه افتاد، یک اتفاق کاملا طبیعی بود؛ مایعی بود که قرار بود به گاز شهری تزریق شود و همین بوی گازی است که شهروندان در خانه‌هایشان نیز استنشاق می‌کنند و هیچ ضرری ندارد و مسموم‌کننده نیست. این بدحالی‌‌ها بنا بر آنچه که پزشکان به ما اعلام می‌کردند، ناشی از استرسی است که به دانش‌آموزان وارد می‌شود!

دیدگاهتان را بنویسید