نمایندگان چگونه می‌توانند بنشینند و قانون‌گذاری کنند در حالیکه اصل اسلام در غزه به خطر افتاده است.

دیدگاهتان را بنویسید