🔹 «اگر تخلیه نکنید از نیروهای یگان ویژه کمک می‌گیریم»؛ اگر خبر نداشته باشید احتمالا تصور خواهید کرد که این جمله در مورد یک تجمع غیرقانونی در جایی که نباید گفته شده است اما واقعیت این است که این جمله را مالکان کارخانه نوآوری آزادی خطاب به غول‌های استارتاپی زده‌اند چرا که مهلت اجاره ۵ ساله آنها تمام شده و گویا قرار هم نیست تمدید شود البته از آنجا که مستاجرها هم در این سال‌ها به امید تمدید هزینه‌های میلیاردی در این ملک کرده‌اند کار را پیچیده کرده و به تهدید و آژان‌کشی رسانده است.

دیدگاهتان را بنویسید