🔹 بانک مرکزی پس از ده ماه اکنون آمارهای مسکن را منتشر کرده است. طبق این آمار در ابتدای پاییز تورم مسکن تهران از حالت منفی خود خارج شده و برابر با ۱ درصد به ثبت رسید.
🔹 پس از اعلام رشد قیمت مسکن در تهران در آذر ماه سال گذشته، بانک مرکزی دیگر آمار مسکن را منتشر نکرد!
🔹میانگین قیمت مسکن در تهران از 76 میلیون تومان گذشت

دیدگاهتان را بنویسید