ساعت ها روی زمین مانده بود اما هنوز هوشیار بود.

امدادگر نتوانست جان او را نجات دهد.

دیدگاهتان را بنویسید