آمبولانسی که در ورودی بیمارستان شفا مورد حمله قرار گرفت، حاوی عوامل نظامی حماس بود. از آمبولانس برای رفت و آمد استفاده می کنند.

آمبولانس چیو یادتون انداخت؟ که در خیزش اتقلاب ایران استفاده میشد!

دیدگاهتان را بنویسید