زمانی که حماس در سال 2007 غزه را تصرف کرد آنها صدها نفر از مخالفان جناح فتح را قتل عام کردند و ۱۳۲۰ غیرنظامی را زخمی کردند.
آنها مردم را از پشت بام ساختمان ها پرتاب می کردند و اجساد آنها را در خیابان ها بر روی زمین کشیدند.

دیدگاهتان را بنویسید