🔻‌معاون نخست وزیر حکومت سرپرستی افغانستان امروز به همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی استراتژیک وارد تهران خواهد شد.

🔻‌تعدادی از وزرا و نمایندگان وزارت خانه های مهم اقتصادی در این سفر ملابرادر را همراهی خواهند کرد.

🔻‌روابط اقتصادی با افغانستان از گذشته اهمیت برجسته‌ای برای مسئولین ایرانی داشته است که پس از سقوط دولت قبلی و از بین رفتن برخی مسیر های تبادلات تجاری کاهش یافته است.

🔻‌تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور یک بازی برد برد خواهد بود که در راستای کاهش تهدیدات امنیتی مرزی و مهار مسئله مهاجرین به طور چشمگیری موثر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید