ساعت مهران رجبی «مجری و بازیگر موسوم به ارزشی صدا و سیما» در بین کاربران مورد توجه قرار گرفته زیرا گفته می‌شود قیمت آن سه میلیارد است! کاربری هم نوشته: «کاری با قیمتش ندارم، چرا برعکس گذاشته ساعت رو؟! 😂»

دیدگاهتان را بنویسید