این پست دارای یک دیدگاه است

  1. متین

    بی شرف نه وجدان دارد نه وطن
    اگر وطن آبا و اجدادی غصب و مورد تجاوز قرار بگیرد
    جای دفاع و غیرت عوض می شود و شعر گویی و بی غیرتی ارزش پیدا می کند
    انسان باشید

دیدگاهتان را بنویسید