حزب الله اگر لبنان را وارد جنگ کند مرتکب جنایت بزرگی می شود؛ باید از جنوب لبنان عقب نشینی کند و آن را به ارتش تحویل دهد

دیدگاهتان را بنویسید