بهتر است نصرالله فردا سخنرانی خود را انجام ندهد و از فیلم های تبلیغاتی خود دوری کند

دیدگاهتان را بنویسید