◀️ شاخص توسعه‌ انسانی در سال 2021 حاکی از این است که در این سال، ایران با مقدار شاخص برابر با 0.774 در رتبه‌ 76 جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال 2019 کشور با رقم شاخص 0.783 در رتبه‌ی 70 قرار داشت یعنی ایران در این دو سال 6 پله سقوط کرده است.

◀️ توسعه‌ انسانی یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌ است که رفاه زندگی انسان‌ها و وضعیت اجتماعی آن‌ها را مد نظر قرار می‌دهد. 

◀️ بررسی اجزای شاخص توسعه‌ انسانی در سال 2021 نیز نشان می‌دهد بیشترین میزان امید به زندگی در جهان برابر با 85.5 سال و مربوط به هنگ‌کنگ است.

دیدگاهتان را بنویسید