🔹 اطلاعاتی به دست آمده نشان می دهد ساختمان کمپ ترک اعتیاد متعلق به آموزش و پرورش  و قبلا مدرسه بوده که بعد به کمپ تبدیل شده است. گفته می شود چندین سال است که این ساختمان متعلق به کمپ است اینکه آموزش و پرورش آن را اجاره داده یا فروخته است هنوز مشخص نیست اما گفته می شود این کمپ مجوز از بهزیستی هم داشته است.

🔹 بر اساس اطلاعات به دست آمده آتش سوزی زمانی که مددجویان خواب بودند از یکی از قسمت های داخلی شروع شد و بعد به یکباره به خوابگاه سرایت کرد و مددجویان را سوزاند. تعداد زیادی از قربانیان درجا جان خود را از دست دادند و سوختگی آنها بالای ۹۸ درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید