آمریکاست که دارد کودکان را می‌کشد؛ دیگر رژیم صهیونیستی وجود ندارد!!

اگر نیروی زمینی آمریکا به میدان‌ نمی‌آمد، در یک هفته اول اسرائیل تمام شده بود!!

سردار نقدی رسما دیوانه شد!!

دیدگاهتان را بنویسید