هر ثانیه در شورای حقوق بشر به ریاست نماینده جمهوری جنایتکار اسلامی، توهین به ده‌ها هزار ایرانی، اسرائیلی و دیگر بی‌گناهان از سراسر جهان خواهد بود که قربانی این رژیم و نیابتی‌های تروریستی آن هستند.
هیچ کشور عضوی که به حقوق بشر احترام می‌گذارد نباید در مجمع اجتماعی بنشیند و به حامیان اصلی تروریست‌ها مشروعیت بخشد.

این پست دارای یک دیدگاه است

 1. مهراب

  ندهد هوشمند روشن رای
  به فرومایه کارهای خطیر
  بوریا باف اگر چه بافنده ست
  نبرندش به کارگاه حریر
  گلستان سعدی

دیدگاهتان را بنویسید