ما یک مرحله مهم دیگر در جنگ را پیش بردیم. این نیروها در قلب شمال غزه هستند و در شهر غزه عملیات می‌کنند، آن را محاصره می‌کنند و [حمله زمینی] دستاوردها را عمیق‌تر می‌کنند.»

دیدگاهتان را بنویسید