این پست دارای یک دیدگاه است

  1. مهراب

    دیگ به دیگ میگه روت سیاه

    پوتین میگه کارد را بر دار و بیا

    Pot calling the kettle black

دیدگاهتان را بنویسید