محمد پارسی: اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسید چون ٧۵ سال سال پیش، طی معاهده‌ای ظالمانه قسمت‌هایی از فلسطین را اشغال کرده است،
اما چرا روسیه‌ای که ١٩٠ سال پیش طی معاهداتی ظالمانه‌تر قسمت‌های زیادی از ایران را اشغال و ضمیمه خاک خود کرد را نه تنها به رسمیت می‌شناسید بلکه مریدش هم هستید؟!

دیدگاهتان را بنویسید