” آرمیتا گراوند را کُشتی انتظار داری بهت خوش آمد بگیم.”

تصویری که امروز بعد از سفر ابراهیم رئیسی به سنندج در فضای مجازی منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید