واکنش یک حقوقدان به تصویر مخالفان جنگ در جلسه سنا

✍ محسن برهانی، حقوقدان:
◀️ تصویر مخالفان جنگ در جلسه سنا و اقدام علیه وزیر امور خارجه آمریکا، قابل تأمّل است.

◀️ اگر مشابه این اقدام از سوی چند دانشجو و استادِ غیربسیجی در ایران صورت می‌گرفت علاوه بر تعلیق و اخراج از دانشگاه، احتمالاً بیش از ۱۰ سال حبس در انتظار ایشان بود (ترکیب مواد ۴۹۸ و ۵۰۸ و ۶۱۰ و ۵۰۰ تعزیرات)

دیدگاهتان را بنویسید