📝 روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
◀️ اگر سران رژیم پهلوی به همان قانون اساسی مشروطه عمل می‌کردند و از آن تخطی نمی‌کردند، کسی به فکر انقلاب و براندازی آن رژیم نمی‌افتاد.

◀️ اکنون نیز اکثر مخالفت‌ها و اعتراضات ریشه در بی‌اعتنائی حکمرانان به قانون اساسی و قوانین ناشی از آن دارند.

دیدگاهتان را بنویسید