🔹 رانندگانی كه خودروهاي آنان گازسوز است و گاز LPG مصرف مي كنند در كمال ناباوری متوجه شدند قيمت اين نوع گاز بيش از ٣ برابر افزايش يافته است.

🔹 قيمت گاز LPG براي خودروها، ليتری ٢ هزار تومان تا ٢٥٠٠ تومان بود كه به ناگاه به ليتری ٧٠٠٠ تومان افزايش يافته است.

🔹 جايگاه داران اين نوع گاز نيز مي گويند شركت، سهميه گاز انها را قطع كرده و انها مجبورند با قيمت ازاد گاز LPG برای خودروها، تهيه و الا جايگاه را بايد تعطيل كنند.

دیدگاهتان را بنویسید