🔹 صاحبان چند آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک در شهر‌های تهران و اصفهان، خبر دادند که تعدادی از آزمایش‌های هورمونی، عفونی و ژنتیک را در سیستم ثبت‌شان غیرفعال کرده‌اند، چون کیت موردنیاز انجام این آزمایش‌ها نایاب شده است.

دیدگاهتان را بنویسید