🔹 یک زن کینه‌جو پس از طرح دوستی با مردان و بر پا کردن بساط کشیدن شیشه، از آن‌ها فیلم و عکس تهیه کرده و با تهدید مجبورشان می‌کرد برایش سرقت کنند. او علت این کار را تنفر از مردان اعلام می کند.

🔹 المیرا ۲۸ ساله، لیسانس حسابداری دارد و صندوق‌دار یک مغازه است. دختری که مدعی است به خاطر کینه عمیقی که از مردها به دل داشته، از آن‌ها اخاذی می‌کرده است:

🔹 از مردها متنفرم. ۵ سالم بود که پدرم عاشق زنی شد و ما را رها کرد. وضع مالی‌مان بد نبود، اما نبود پدر درد بزرگی برایم به جا گذاشت. بزرگ‌تر که شدم درس خواندم و به‌عنوان حسابدار و صندوق‌دار در شرکت‌ها و مراکز فروش مشغول به کار شدم و پس‌انداز خوبی داشتم. یکی از برادرهایم به بهانه سرمایه‌گذاری تمام پس‌اندازم را گرفت و از ایران خارج شد. برادر دیگرم هم پس از ازدواج، فراموش کرد مادر و خواهری داشته است. وقتی می‌دیدم مردان زندگی خودم با من چنین رفتاری کرده‌اند از همه مردها متنفر شدم و دنبال انتقام بودم.

دیدگاهتان را بنویسید