«آن فرد خودش باید پیش خدا توبه کند، چادری شود و جبران کند تا گذشته خود مقداری فراموش شود.» او در جمع آمران امر به معروف در آمل گفت: «ایستادن کسانی که لوح دادند و تأیید کردند ناگوار بود.»

دیدگاهتان را بنویسید