وزارت خارجه آمریکا:
آتش بس عمومی و گسترده در غزه، در حال حاضر راه حل صحیحی نیست.
معتقدیم که حماس نمی‌تواند پس از پایان جنگ، همچنان حاکمیت غزه را در دست داشته باشد.
هیچ برنامه‌ای برای استقرار نیروهای امریکایی در غزه در حال حاضر یا در آینده وجود ندارد.
تنها ممکن است در چارچوب یک توافق بین المللی و منطقه ای برای مدیریت دوره پس از جنگ در غزه حاضر شویم.
با شرکای خود در منطقه همکاری می کنیم تا بررسی کنیم که حکومت غزه در آینده چگونه باید باشد.
به دنبال درگیری با ایران نیستیم و به هیچ وجه نمی خواهیم شاهد گسترش این درگیری باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید